článek předsedy ČÚZK

Problematiku potřeby zpřesnění parcelní hranice zmiňuje ve svém článku i předseda Českého Úřadu Zeměměřického a Katastrálního (ČÚZK) Ing.Karel Večeře viz. odkaz.