článek předsedy ČÚZK

2.1.2012

Problematiku potřeby zpřesnění parcelní hranice zmiňuje ve svém článku i předseda Českého Úřadu Zeměměřického a Katastrálního (ČÚZK) Ing.Karel Večeře viz. odkaz.
Více »

PF 2012

1.1.2012

Mnoho úspěchů v novém roce přeje Certifikační autorita katastrálních informací!
Více »

Současný stav katastrálních map

14.10.2011

Katastrální mapy, se kterými se setkáváme mají různou kvalitu, formu, měřítko, souřadnicový systém. Kvalita a forma spolu úzce souvisí. Kvalitou je rozuměn stupeň přesnosti tvorby mapy a formou je míněno, v jakém formátu jsou katastrální mapy zpracovány (rastr, vektor). Souřadnicový systém je různý a jeho historie sahá až do dob vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy byl používán Gusterberský a Svatoštěpánský souřadnicový systém (pro část území v sáhovém měřítku, které odpovídá měřítku 1:2880). V současnosti je výhradně využíván souřadnicovým systém JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální) s metrickými hodnotami. Vznik a popis těchto historických katastrálních děl je popsán v historii.
Více »