Naše práce

Katastrální mapa odvozená od více než 150 let starých map je stále platný mapový podklad pro značné území republiky.

To při vytyčování hranic pozemků způsobuje výrazné nesrovnalosti mezi stavem katastru v mapě a skutečností v terénu.

Odchylky v poloze i ve tvaru zobrazených nemovitostí je v superpozici katastrální mapy a nové ortofotomapy jasně patrný.

Vyhlášková maximální mezní hodnota odchylky je 3 metry. U nejstarší možné katastrální mapy vycházející z mapy 1 : 2880 však dosahuje i 8 a více metrů.

Včasné procedurální řešení odchylky je poměrně snadné a ušetří řadu budoucích nepříjemností a sousedských sporů, které nemohou než skončit u soudu…

Nepodceňujte skutečná aktuální zaměření a nepřeceňujte vztahy se sousedy. Řešte možné budoucí problémy s předstihem.

Příklady z praxe:

Stále realita. V katastru jediný evidovaný hraniční bod je v terénu vyznačen jak kamenným mezníkem (s vtesaným vročením 1876) tak i novým plastovým mezníkem.
Katastrální předpisy sice porušeny nejsou. Neřešit tento nesoulad znamená přinejmenším nechat zaniknout význam po generace uznávaného mezníku. A to může být ten nejmenší problém.

Který mezník platí? Vidí to Váš soused stejně?

Komentáře nejsou povoleny.