Pro občany

Nabízené služby :

 • Poradenská činnost, zhodnocení situace a posouzení nutnosti certifikace
 • Návrh nejvhodnějšího řešení při zpřesnění
 • Vlastní certifikace včetně geodetických služeb
 • V případě problémových lokalit služby nezávislých pozemkových arbitrů
 • Poradenství na poli právních vztahů k nemovitostem
 • Vyšetření majetkoprávních souvislostí ve vztahu k nemovitosti včetně následné certifikace o čistotě právních vztahů

Jak Certifikace probíhá

 • Kontaktování CAKI s dotazem na konkrétní nemovitost
 • Prošetření situace a návrh dalšího řešení, poradenská činnost ohledně možných situací k dané nemovitosti
 • Realizace geodetických prací nutných ke zpřesnění parcely v rámci katastru nemovitostí
 • Sezvání všech dotčených vlastníků v okolí parcelní hranice dotčené nemovitosti
 • Vyšetření a odsouhlasení průběhu této hranice včetně stabilizace lomových bodů, které nejsou stabilizovány trvale (plot, dům, zeď…)
 • Vyhotovení souhlasného prohlášení o průběhu zpřesněné hranice
 • V případě sporné hranice řešení nezávislým pozemkovým arbitrem
 • Při překročených odchylkách zpřesněných lomových bodů vůči katastrální mapě vyhotovení Geometrického plánu na opravu průběhu hranice
 • Vypracování Geometrického plánu a jeho zápis do katastru nemovitostí
 • Na základě Geometrického plánu vyhotovení Certifikátu Pozemkové Držby
 • Zařazení Certifikátu do zabezpečené databáze, která je přístupná s identifikačními údaji uvedenými na certifikátu
 • Databáze je zároveň využívána jako kontrolní mechanismus

Komentáře nejsou povoleny.